ET0 FOR ALL. Smart irrigation scheduling with real-time weather data from your field. 

Read more

Tikslus laistymas kei?ia ?em?s ūkio ekonomik?.

Praeityje norint u?auginti didesn? derli? reik?davo daugiau tr?š?, darbo j?gos ir ?em?s. Tiksliu dr?kinimu siekiama pakeisti š? sen? santyk? tarp s?naud? ir produkcijos.

Tai tiekia nepriekaišting? vandens ir maistini? med?iag? kiek? tiesiai ? kiekvieno augalo šaknis, o ne ? dirv?. Taigi jūs auginate didesn?, geresn? derli? kiekvien? sezon? - su ma?iau išnaudot? resurs?. 

Su?inokite daugiau:
Dalinimasis ?iniomis apie pas?lius

Dalinimasis ?iniomis apie pas?lius

Nor?dami padidinti savo derli? ir ilgalaik? s?km?, mūs? agronomai dirba su jumis kiekviename ?ingsnyje, siūlo individualizuot? pagalb?, rekomendacijas ir geriausi? praktik?. Nepriklausomai nuo jūs? problem?, jie suteiks jums tiksliausi? ir naujausi? informacij? i? viso pasaulio, apie tiksl? dr?kinimo būd?, norint pagerinti derli? ir pas?li? kokyb?, remiantis daugiau nei 50 met? patirtimi..

Jums daugiau nebereik?s pasukti nei vo?tuv?lio

Steb?kite, analizuokite ir optimizuokite kiekvien? augal? gyvavimo ciklo etap?

Gaukite tiksl?, automatizuot?, viso savo ūkio detali? kontrol? ir gilesn? savo pas?li? sveikatos, dirvo?emio s?lyg? ir derlingumo supratim? - palaikymu ir patarimais kiekviename ?ingsnyje. Taip lengviau valdyti savo ūk? ir padidinti pelningum?.

 

Tvarumas rei?kia pelningum?

Šiai dienai geriausias būdas u?tikrinti didesn?, geresn? ir pelningesn? derli? yra ir tvarus ?em?s ūkis. Su?inokite, kaip mes dirbame su partneriais, kad apsaugotume aplink?, suteiktume gyventojams daugiau galimybi? ir ?galintume pasaulin? gerov? naudodami tiksl? dr?kinim?.

Tikslaus liejimo sprendimai

KAD IR K? AUGINATE, MES PAD?SIME JUMS to U?AUGINTI DAUGIAU

Augintoj? istorijos
Augintoj? istorijos

Augintoj? istorijos

Susipa?inkite su tikslaus laistymo pradininkais

蝴蝶影院 - 蝴蝶影院app - 蝴蝶影院app污破解版下载